شاپور زارعی shapoor zarei

 آندروئید ارباب تلفن‌های هوشمند

مهر- استیو وزنیاک بنیانگذار دوم شرکت اپل در گفتگو با یک روزنامه هلندی گفت که در آینده، سیستم عامل آندروئید گوگل از "آی- فن" اپل پیش می افتد و ارباب تلفنهای همراه هوشمند می شود، سخنانی که بعد تکذیب شد.
استیو وزنیاک که به همراه استیو جابز شرکت اپل را بنیان گذاشت در مصاحبه با روزنامه هلندی "د- تلگراف" گفت: "آمارهای ماههای اخیر نشان می دهند که آندروئید با رشد بی سابقه ای که داشته یکی از مهترین سیستم عاملهای دنیای موبایل است."
استیو وزنیاک که در عصر حضور خود در اپل با لقب "ویزارد" (ساحر) شناخته می شد در این مصاحبه گفت: "آندروئید، بازار تلفنهای همراه هوشمند را به زیر سلطه خود در خواهد آورد. نوکیا مارکی است که متعلق به نسل گذشته تلفنهای همراه است. اپل امروز را در اختیار دارد اما آندروئید آینده این بخش خواهد بود."
سخنان جنجال برانگیز "بنیانگذار دوم اپل" که به روشی مستقیم از جبهه "دشمن" (گوگل) حمایت کرده بود به سرعت در اینترنت گسترده شد.
در این راستا سایت Engadget مصاحبه ای را "وزنیاک" انجام داد و در این مصاحبه، "استیو دوم اپل" تمام این سخنان را تکذیب کرد.
وی اظهار داشت که هرگز درباره بالاتر بودن آندروئید نسبت به سیستم عامل "آی- فن" حرفی نزده و نگفته است که آندروئید بر بازار تلفنهای همراه هوشمند مسلط خواهد شد. بلکه به طور ساده گفته است که آندروئید رشد موفقیت آمیزی در این بازار داشته است.
در نتیجه به نظر می رسد که روزنامه هلندی "د- تلگراف" سخنان وزنیاک را کمی تغییر داده است.

/ 0 نظر / 19 بازدید